Způsoby a druhy svařování

Způsoby a druhy svařování

Naše společnost nabízí všechny druhy svářečských prací. Stav kvalifikovaných odborníků a profesionální vybavení umožňuje zákazníkům udělat ty nejlepší nabídky v poměru kvalita-cena.

Svařování je proces získání jednodílného spojení přes vytvoření atomových vazeb mezi svařované díly při jejich lokálním nebo celkovém nahřívání, nebo plastické deformace, nebo společném působení obou. V současné době existuje mnoho druhů svařování (jejich počet je blíže k 100). Všechny známé druhy svařování se klasifikují podle základních fyzikálních, technických a technologických vlastností. Z hlediska fyzikálních vlastností, v závislosti na formě použité energie, existují tři třídy svářování:

 • termické svařování kovů
 • termomechanické svařování kovů
 • mechanické svařování kovů

Termická třída zahrnuje všechny druhy svařování pomocí tepelné energie (obloukové svařování, plynové svařování, plazmové svařování, a tak dále).

Termomechanická třída sdružuje všechny druhy svařování s použítím tepelné energie (obloukové svařování, plynové svařování, plazmové svařování).

Mechanická třída spojuje všechny druhy svařování, během kterých se používá mechanická energie (svařování za studena, svařování třením, svařování ultrazvukem, svařování explozí).

Druhy svařování jsou klasifikovány podle těchto technických vlastností:

 • podle způsobu ochrany kovu ve svařovací oblasti (ve vzduchu, vakuu, v pěně, v ochranném plynu, s kombinovanou ochranu);
 • podle nepřetržitosti procesu (nepřetržité, přetržité)
 • podle stupně mechanizace (manuální, mechanizované, automatizované, automatické);
 • podle druhu ochranného plynu (v aktivním plynu, v inertním plynu);
 • podle způsobu ochrany kovu v oblasti svařování (s proudovou ochranou, v ochranné atmosféře).

Technologické vlastnosti jsou nastaveny pro každý jednotlivý druh svařování. Pojďme se seznámit s nejběžněji používané typy svařování.

Obloukové svařování

Obloukové svařování je tavné svařování, v nímž nahřívání svařovaných hran se provádí tepelnou energií elektrického oblouku. Největší užití obdržely čtyři druhy obloukového svařování.

Ruční obloukové svařování

Může probíhat dvěma způsoby:

 • tavící se elektrodou
 • netavící se elektrodou
Ruční obloukové svařování netavící se elektrodou

Ruční obloukové svařování netavící se elektrodou předpokládá následující: svařované hrany výrobku se uvedou do styku. Mezi netavící (uhlík, grafit) elektrodou a výrobkem se zapálí oblouk. Svařované hrany výrobku a zavedený do zóny oblouku výplňový materiál se zahřejí na tavení, je vytvořena lázně roztaveného kovu. Po ztuhnutí kovu se v lázni tvoří svar. Tato metoda se používá ve svařování barevných kovů a jejich slitin, jakož i ve navařování pevných slitin.

Ruční obloukové svařování tavící se elektrodou

Při svařování kovu tavící se elektrodou se používá elektroda, přičemž tento způsob je základním v ručním svařování. Elektrický oblouk se zapálí jako v první metodě, taví elektrodu a svařované hrany. Ukazuje se společná lázeň roztaveného kovu, která při chlazení, tvoří svar.

Automatické a poloautomatické svařování pod tavidlem

Automatické a poloautomatické svařování pod tavidlem se provádí pomocí mechanizace základních pohybů, které vykonává svářeč při ručním svařování - podání elektrody do zóny oblouku a její přemístění podél svařovaných hran výrobku.

Při poloautomatickém svařování podání elektrody do zóny oblouku je mechanizované, ale přemístění elektrody podél svařovaných hran vykonává svářeč ručně.

Při automatickém svařování kovu jsou mechanizované všechny operace nezbytné pro tento proces. Tekutý kov v lázni je chráněn před expozicí kyslíku a dusíku vzduchu roztavenou struskou, vytvořené tavením tavidla, podáváného do zóny oblouku. Takové  svařování kovů zajišťuje vysoký výkon a dobrou kvalitu svaru.

Obloukové svařování kovů pod ochranným plynem

Obloukové svařování kovů pod ochranným plynem se provádí s netavící se (z wolframu) nebo s netavící se elektrodou. V prvním případě je svarový kov tvořený pomocí kovu roztavených svařovaných hran výrobku. Pokud je to nutné, do zóny oblouku se podává přídavný materiál. V druhém případě, elektrodový drát, který se podává do zóny oblouku, se taví a se podílí na tvorbě svaru. Ochrana roztaveného svaru před oxidací a nitrací se provádí pomocí proudu ochranného plynu, vytěsňujícího vzduch z zóny oblouku.

Elektrostruskové svařování kovu

Elektrostruskové svařování kovu se provádí tavením kovu svařovaných hran výrobku, vertikálně nebo pod úhlem 45 °, a elektrody teplem, které uvolní proud, když prochází roztavenou struskou. Kromě toho, strusky chrání roztavený kov před expozicí vzduchu. Zespod na svařováné výrobky je ručně svařena paleta. Na obou stranách mezery mezi výrobky přitlačovují se měděné smýkadla s vodním chlazením, které tvoří svar. Pak na paletu se nasypá speciální tavidlo, nad kterým jsou umístěny jeden nebo dva elektrodové dráty. Oblouk se zapálí pod tavidlem mezi elektrodami a paletou. Do zóny spalování oblouku elektrodový drát  je podávan speciálním mechanismem. V důsledku tepla oblouku svařovací drát a tavidlo se roztaví, výsledkem je lázně roztaveného kovu, a nad ní struskové lázně.

Jednotlivé druhy svařování

Pro získání vysoce kvalitních svarů v těchto případech se používájí zdroje s vysoké koncentrace tepla a svařování se provádí v prostředí s velmi nízkým obsahem kyslíku, dusíku a vodíku.

Plazmové svařování kovu na základě použití proudu ionizovaného plynu - plazmy, obsahujícího elektricky nabité částice, a schopného vést proud. Energie obloukového plazmového proudu závisí na svařovacím toku, napětí, spotřeby plynu a dalších faktorů. Napájecí zdroje oblouku musí mít provozní napětí 120 V. Plazmový plyn slouží jako ochrana roztaveného kovu od okolního vzduchu.

 

O společnosti

Jedním ze směrů společnosti Enran Steel s.r.o. je poskytovat služby svařování různých typů kovů jakékoliv složitosti.

Naše firma má k dispozici moderní vysoce kvalitní zařízení, zaručujeme vysokou kvalitu svařování. 

ENRAN STEEL s.r.o.

Na Plzeňce 1235/2
Praha 5 - Smíchov, 150 00
+420 728 446 818

Kariéra

Chtěli byste pracovat v dobře zavedené společnosti?

 • Individuální pracovní příležitosti
 • Atraktivní zaměstnanecké výhody
 • Profesní vývoj а růst