Postup montáže kovových konstrukcí

Postup montáže kovových konstrukcí

Montáž kovových konstrukcí se skládá z montáže ocelových dílů do nosné konstrukce v terénu. Práce zahrńují zvednutí a smontování a stykování kontrukcí mezi sebou. Obvykle se toho dosahuje pomocí šroubových spojů, ale často se používá svařování. Před montáží pomocí šroubových spojů nebo před svarováním montované konstrukce by měla být jasně  změřená a schválená zákazníkem.

Často možnost dokončit tyto procesy bezpečně, rychle a efektivně do značné míry závisí na včasném rozhodnutí přijatých během návrhu i před montáží. Je důležité, aby projektanti jasně pochopili vliv svých rozhodnutí; možnost jednoduchého vybudování konstrukcích je hlavním cílem projektu.

Dobrá koordinace přispěje k snadné realizace projektu. Je nezbytné zajistit volný přístup do přepravy konstrukcí, manipulací a montáži, a to jak na staveniště tak i v okolních nebo přilehlých příjezdových cestách. Je důležité zajistit dobře připravený rovný povrch, který je schopen odolávat potřebné zatížení kol.

Plánování a sekvence montáže

Za účelem dosažení požadavků zákazníků na náklady, kvalitu, plánování montáže musí začít na samém začátku procesu návrhu. Tento plán by měl vzít v úvahu sekvence výstavby, složitost navrhovaných konstrukcí.

V širším kontextu návrhu a plánování, existují faktory, které ovlivňují snadnost montáže:

 • praktické sekvence montáže;
 • uspořádání upevňovacích členů nebo jiných prostředků udržování montovaných konstrukcí jsou rozhodující;
 • snadná montáž, snadnost připojení jsou hlavními faktory.

Možnost jednoduchého typy připojení umožňuje použivat pouze svařování. Často se vyžadují přechodné šroubované připojení a dodatečné dočasné podpory. Potřeba zajistit  dočasné šroubované připojení a opory často vede k nárůstu nákladů projektu.

Montáž kovových konstrukcí, v podstatě, se skládá ze čtyř hlavních etap:

 • příprava a přijetí základů k montáži;
 • zvedání a smontování konstrukcí, obvykle s využitím jeřáby, ale někdy navijáků;
 • aby připevnit konstrukce, jsou nezbytné šroubové spoje, které nejsou zcela dotažené, aby se vešly;
 • zarovnání konstrukcí, a to především zkontrolováním úrovní sloupů, během spojování nosníků a sloupů možná bude potřebné upravit olovnici sloupů;
 • konečné upevnění šroubových spojů nebo svařování.

O společnosti

Jedním ze směrů společnosti Enran Steel s.r.o. je poskytovat služby svařování různých typů kovů jakékoliv složitosti.

Naše firma má k dispozici moderní vysoce kvalitní zařízení, zaručujeme vysokou kvalitu svařování. 

ENRAN STEEL s.r.o.

Na Plzeňce 1235/2
Praha 5 - Smíchov, 150 00
+420 728 446 818

Kariéra

Chtěli byste pracovat v dobře zavedené společnosti?

 • Individuální pracovní příležitosti
 • Atraktivní zaměstnanecké výhody
 • Profesní vývoj а růst