Plynové řezání kovového šrotu při demontáži

Plynové řezání kovového šrotu při demontáži

To je jeden z nejběžnějších a nejdostupnějsích metod demontáže šrotu, zpracování a řezání železného šrotu. Jakýkoliv kov má tendenci hořet v technicky čistem kyslíku při hoření do teploty vznícení. Právě tato vlastnost umožňuje použití řezání. Během plynového řezání kov se lokálně ohřívají do teploty 1200 - 1300 ° C. Pro počáteční nahřívání použivají zemní plyny a ropné plyny (např. propan). Pak, na rozehřátý kov je nasměrován proud kyslíku, který jeho řeže.

Dnes plynové řezání kovu nejvíce používá pro demontáž kovových konstrukcí. Zejména plynové řezání kovů je dostatečně účinné, pomocí této metody, můžete rychle rozřezat velké množství různých kovových konstrukcí a kovového šrotu, zatímco s použitím řezů libovolné geometrické složitosti.

Také v této oblasti je možnost současného řezání široké škály kovu, totiž v případě, že kovová konstrukce je složitá struktura a se skládá z různých částí, není třeba jej detailně   rozebírat - lze řezat jakmile to je. Současně s použitím zařízení k plynovému řezání, demontáž je dost jednoduchý, a režijní materiály jsou levné.

Technicky proces plynového řezání kovů se provádí proudem kyslíku s použitím speciálních hořáků nebo řezáků. Plynové řezáky mají dvě trysky přívodu, proud kyslíku použitý pro řezání a proud podpůrného spalování plynu, který je využíván pro přihřívání.

Pro zachování spalování v plynových řezácích se používá acetylen, vodík, benzen, svítiplyn a další. V zavislosti na konstrukci trysky, pokud jde o rozmístění řezných trysek a topného plamenu jsou řezáky s navazujícím, postupným a koncentrickým uspořádáním trysek. Podání kyslíku a dalších plynů do řezáku se realizuje pomocí hadic. Řezání se provádí následujícím způsobem: v místě počátku řezání se provádí nahřívání kovu do kalící teploty (asi 1000°) proudem předehřívacího plamene, a pak následujícím spuštěním řezácí proudu kyslíku se zajišťuje spalování v tomto proudu rozpálených částic železa ve směru pohybu rezáku.

Plynové řezání kovu se úspěšně používá při demontážních prácí - demontáži dílen továren, kovových konstrukcí, hangárů, garáží, vrat, zábradlí, plotů, mříží, troubů, kotle, systémů topení, obráběcích strojů, výtahů, reklamních billboardů, železničních tratí, vagónů a dalších.

Objednat plynové řezání kovu, stejně jako dozvědět více informací, můžete snadno na telefonním čísle: +420 123 456 789

O společnosti

Jedním ze směrů společnosti Enran Steel s.r.o. je poskytovat služby svařování různých typů kovů jakékoliv složitosti.

Naše firma má k dispozici moderní vysoce kvalitní zařízení, zaručujeme vysokou kvalitu svařování. 

ENRAN STEEL s.r.o.

Na Plzeňce 1235/2
Praha 5 - Smíchov, 150 00
+420 728 446 818

Kariéra

Chtěli byste pracovat v dobře zavedené společnosti?

  • Individuální pracovní příležitosti
  • Atraktivní zaměstnanecké výhody
  • Profesní vývoj а růst