Montáž ventilačních systémů

Montáž ventilačních systémů

Průmyslové ventilační a klimatizační systémy jsou důležitou součástí záruky bezpečnosti a správného průběhu procesu výroby nebo obchodování. Právě oni umožňují zajistit potřebnou úrovně teploty a vlhkosti a zaručují včasné odstranění škodlivých látek a jiných znečišťovatelů ovzduší a  nahrazení jich čistým vzduchem. To znamená, že smyslem ventilačních a klimatizačních systém ve výrobním nebo obchodním středisku nebo ve skladovácích prostorech je udržování uvnitř budovy požadovaných složení a stavu vzduchu, výhovujícího zdravotním a bezpečnostním normám a požadavkům na podmínky provozů zařízení.

Montáž ventilačních systémů

Všechny ventilační systémy jsou rozděleny do tří typů:

  • odsavací - opouštějí z prostor znečištěný vzduch;
  • přítokový - zabezpečují přívod čistého vzduchu do prostor od okolního prostředí;
  • přítokově odsavací - současně podávají čistý a vytahují znečištěný vzduch.

V průmyslových zónách právě přítokově odsavací jsou nejvíce splňují standardy, a jejich návrhování a instalace je nedílnou součástí procesu výstavby objektu nebo prostory.

Montáž ventilačních systémů je složitý a časově náročný proces, který vyžaduje nejen znalost specifik podniku a specifičností provozu zařízení, ale i pro provádění speciálních výpočtů založených na provozním režimu a případných systémů reakce na provoz v podmínkách rizika. Z tohoto důvodu montáž ventilace mají provádět odborníky  vysoké úrovni a se kontrolovat v souladu s platnými právními předpisy.

Naše firma provádí montáž ventilačních systémů jakékoliv složitosti v průmyslovém prostředí. Všechny ventilační a klimatizační systémy, jichž montáž poskytuje naše společnost, splňují nejpřísnější hygienické předpisy pro objekty určitého průmyslového využití, tak na nich poskytujeme záruku. Kromě toho naše firma provádí montáž ventilačních systémů jakéhokoliv typu, v souladu s podmínkami smlouvy, striktně dodržuje předepsaný časový rámec.

 

O společnosti

Jedním ze směrů společnosti Enran Steel s.r.o. je poskytovat služby svařování různých typů kovů jakékoliv složitosti.

Naše firma má k dispozici moderní vysoce kvalitní zařízení, zaručujeme vysokou kvalitu svařování. 

ENRAN STEEL s.r.o.

Na Plzeňce 1235/2
Praha 5 - Smíchov, 150 00
+420 728 446 818

Kariéra

Chtěli byste pracovat v dobře zavedené společnosti?

  • Individuální pracovní příležitosti
  • Atraktivní zaměstnanecké výhody
  • Profesní vývoj а růst